Medlemsinfo

Körsång i Jönköping

JÖNKÖPINGS ORATORIEKÖR

Jönköpings Oratoriekör är en blandad kör. Repertoaren består i första hand av större kyrkomusikaliska körverk, men även annan sakral musik.

Medlemsinfo

Vi söker nya sångare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi söker ständigt nya sångare, gärna med körvana och grundläggande förmåga att läsa noter.

 

Om du vill bli medlem i kören, kontakta:

 

Körledare, kyrkomusiker Fredrik Sjöblom, Kristine kyrka

tel 073 - 070 35 49

e-post: fredrik.sjoblom@svenskakyrkanjonkoping.se

 

Ordförande Annika Lissel

tel 070 - 520 11 13

e-post: annika.lissel@gmail.com