Styrelsen

Körsång i Jönköping

JÖNKÖPINGS ORATORIEKÖR

Jönköpings Oratoriekör är en blandad kör. Repertoaren består i första hand av större kyrkomusikaliska körverk, men även annan sakral musik.

Styrelsens medlemmar i Jönköpings Oratoriekör

Suppleant: Ragnvald Alvesund
E-postadress:ragnvald@alvesund.se
Telefon:070 - 595 28 34

Vice ordförande: Lena Carlsson
E-postadress:lenamariacarlsson@hotmail.com
Telefon:036 - 16 30 70

Sekreterare: Christina Keller
E-postadress:Christina.Keller@ics.lu.se
Telefon:073 - 391 60 04

Ledamot: Eva Lannemyr
E-postadress:ewalannemyr@hotmail.com
Telefon:036 - 13 01 39

Ledamot: Hans Lind
E-postadress:hanslind1@gmail.com
Telefon:070 - 493 28 24

Ordförande: Annika Lissel
E-postadress:annika.lissel@gmail.com
Telefon:070 - 520 11 13

Kassör: Anders Lundqvist
E-postadress:anlund@gmail.com
Telefon:073 - 398 70 13

Suppleant: Lars Rylner
E-postadress:foglarp@hotmail.se
Telefon:036 -16 27 44

Inlogg till styrelsen sida. Kräver särskilt inlogg